Pereiti į pagrindinį turinį

Trumpa LPK versija

Čia pateikiama trumpa Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 versija. Šioje supaprastintoje versijoje glaustai ir patogiai išdėstyta klasifikatoriaus informacija.

Rasta rezultatų: 446
Kodas Pavadinimas Tema
1 Vadovai
1111 Teisės aktų leidėjai Vadovavimas
1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovavimas
1113 Seniūnai Vadovavimas
1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai Vadovavimas
1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovavimas
1211 Finansų srities vadovai Vadovavimas
1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai Vadovavimas
1213 Politikos ir planavimo srities vadovai Vadovavimas
1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovavimas
1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai Vadovavimas
1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai Vadovavimas
1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai Vadovavimas
1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovavimas
1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovavimas
1321 Gamybos vadovai Vadovavimas
1322 Gavybos vadovai Vadovavimas
1323 Statybos vadovai Vadovavimas
1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai Vadovavimas
1330 Informacinių ir ryšių technologijų srities vadovai Vadovavimas
1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai Vadovavimas
1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai Vadovavimas
1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai Vadovavimas
1344 Socialinės paramos vadovai Vadovavimas
1345 Švietimo srities vadovai Vadovavimas
1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai Vadovavimas
1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovavimas
1411 Viešbučių vadovai Vadovavimas
1412 Restoranų vadovai Vadovavimas
1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovavimas
1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai Vadovavimas
1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai Vadovavimas
2 Specialistai
2111 Fizikai ir astronomai Mokslas ir inžinerija
2112 Meteorologai Mokslas ir inžinerija
2113 Chemikai Mokslas ir inžinerija
2114 Geologai ir geofizikai Mokslas ir inžinerija
2120 Matematikai, aktuarai ir statistikai Matematika
2131 Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai Gyvosios gamtos mokslai
2132 Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai Žemės ūkis
2133 Aplinkos apsaugos specialistai Gyvosios gamtos mokslai
2141 Technologijų ir gamybos inžinieriai Mokslas ir inžinerija
2142 Statybos inžinieriai Mokslas ir inžinerija
2143 Ekologijos inžinieriai Mokslas ir inžinerija
2144 Mechanikos inžinieriai Mokslas ir inžinerija
2145 Chemijos inžinieriai Mokslas ir inžinerija
2146 Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai Mokslas ir inžinerija
2149 Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai Mokslas ir inžinerija
2151 Elektros inžinieriai Mokslas ir inžinerija
2152 Elektronikos inžinieriai Mokslas ir inžinerija
2153 Telekomunikacijų inžinieriai Mokslas ir inžinerija
2161 Statybos architektai Dizainas
2162 Kraštovaizdžio architektai Dizainas
2163 Produktų ir drabužių dizaineriai Dizainas
2164 Miestų ir kelių eismo planuotojai Dizainas
2165 Kartografai ir topografai Dizainas
2166 Grafikos ir multimedijos dizaineriai Dizainas
2211 Bendrosios praktikos gydytojai Sveikata
2212 Gydytojai specialistai Sveikata
2221 Slaugos specialistai Sveikata
2222 Akušerijos specialistai Sveikata
2230 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Sveikata
2240 Paramedikai Sveikata
2250 Veterinarai Sveikata
2261 Gydytojai odontologai Sveikata
2262 Vaistininkai Sveikata
2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai Sveikata
2264 Fizioterapeutai Sveikata
2265 Dietistai ir mitybos specialistai Sveikata
2266 Audiologai ir kalbos terapeutai Sveikata
2267 Optometrijos specialistai Sveikata
2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai Sveikata
2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai Švietimas
2320 Profesijos mokytojai Švietimas
2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Švietimas
2341 Pradinio ugdymo mokytojai Švietimas
2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Švietimas
2351 Švietimo metodų specialistai Švietimas
2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai Švietimas
2353 Neformaliojo švietimo užsienio kalbų mokytojai Švietimas
2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai Švietimas
2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai Švietimas
2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai Švietimas
2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai Švietimas
2411 Apskaitos specialistai (buhalteriai) Verslas ir administravimas
2412 Finansų ir investicijų konsultantai Verslas ir administravimas
2413 Finansų analitikai Verslas ir administravimas
2421 Vadybos ir organizavimo analitikai Verslas ir administravimas
2422 Politikos ir administravimo specialistai Verslas ir administravimas
2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai Verslas ir administravimas
2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai Verslas ir administravimas
2431 Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai Prekyba
2432 Viešųjų ryšių specialistai Prekyba
2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo specialistai (išskyrus informacinių ir ryšių technologijų) Prekyba
2434 Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų pardavimo specialistai IT ir ryšiai
2511 Sistemų analitikai IT ir ryšiai
2512 Programinės įrangos kūrėjai IT ir ryšiai
2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai IT ir ryšiai
2514 Taikomųjų programų kūrėjai IT ir ryšiai
2519 Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai IT ir ryšiai
2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai IT ir ryšiai
2522 Sistemų administratoriai IT ir ryšiai
2523 Kompiuterių tinklų specialistai IT ir ryšiai
2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai IT ir ryšiai
2611 Teisininkai Teisė ir apsauga
2612 Teisėjai Teisė ir apsauga
2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai Teisė ir apsauga
2621 Archyvų ir muziejų specialistai Kultūra ir poilsis
2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai Kultūra ir poilsis
2631 Ekonomistai Socialinė sritis
2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai Socialinė sritis
2633 Filosofai, istorikai ir politologai Socialinė sritis
2634 Psichologai Socialinė sritis
2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai Socialinė sritis
2636 Religijų specialistai Socialinė sritis
2641 Autoriai ir kiti rašytojai Kultūra ir poilsis
2642 Žurnalistai Kultūra ir poilsis
2643 Vertėjai ir kalbininkai Kultūra ir poilsis
2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai Kultūra ir poilsis
2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai Kultūra ir poilsis
2653 Šokėjai ir choreografai Kultūra ir poilsis
2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai Kultūra ir poilsis
2655 Aktoriai Kultūra ir poilsis
2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai Kultūra ir poilsis
2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Kultūra ir poilsis
3 Technikai ir jaunesnieji specialistai
3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai Mokslas ir inžinerija
3112 Statybos inžinerijos technikai Mokslas ir inžinerija
3113 Elektros inžinerijos technikai Mokslas ir inžinerija
3114 Elektronikos inžinerijos technikai Mokslas ir inžinerija
3115 Mechanikos inžinerijos technikai Mokslas ir inžinerija
3116 Cheminės inžinerijos technikai Mokslas ir inžinerija
3117 Gavybos ir metalurgijos technikai Kasyba
3118 Braižytojai Mokslas ir inžinerija
3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Mokslas ir inžinerija
3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai Kasyba
3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai Gamyba
3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai Statyba
3131 Elektrinių operatoriai Energija
3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai Energija
3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai Chemija
3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai Chemija
3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai Metalas
3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai Mišri sritis
3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) Gyvosios gamtos mokslai
3142 Žemės ūkio technikai Žemės ūkis
3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai Žemės ūkis
3151 Laivų mechanikai Transportas
3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai Transportas
3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai Transportas
3154 Skrydžių vadovai Transportas
3155 Skrydžių saugos elektronikos technikai Transportas
3211 Medicininio vaizdinimo ir medicininės įrangos technikai Sveikata
3212 Medicinos ir patologijos laboratorijų technikai Sveikata
3213 Farmacijos technikai ir vaistininkų padėjėjai Sveikata
3214 Medicinos ir dantų technikai Sveikata
3221 Jaunesnieji slaugos specialistai Sveikata
3222 Jaunesnieji akušerijos specialistai Sveikata
3230 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Sveikata
3240 Veterinarijos technikai ir felčeriai Sveikata
3251 Gydytojo odontologo padėjėjai ir burnos higienistai Sveikata
3252 Medicininių įrašų ir sveikatos informacijos technikai Sveikata
3253 Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai Sveikata
3254 Optikai Sveikata
3255 Fizioterapijos technikai ir fizioterapeutų padėjėjai Sveikata
3256 Gydytojo padėjėjai Sveikata
3257 Aplinkos ir profesinės sveikatos inspektoriai ir darbuotojai Sveikata
3258 Skubiosios medicinos pagalbos darbuotojai Sveikata
3259 Kitur nepriskirti jaunesnieji sveikatos specialistai Sveikata
3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai Verslas ir administravimas
3312 Kreditų ir paskolų specialistai Verslas ir administravimas
3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai Verslas ir administravimas
3314 Statistikos, matematikos ir panašių sričių jaunesnieji specialistai Matematika
3315 Nuostolių ir kiti vertintojai Verslas ir administravimas
3321 Draudimo agentai Prekyba
3322 Pardavimo atstovai Prekyba
3323 Pirkimo specialistai Prekyba
3324 Prekybos brokeriai Prekyba
3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai Verslas ir administravimas
3332 Konferencijų ir renginių planuotojai Verslas ir administravimas
3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai Verslas ir administravimas
3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai Verslas ir administravimas
3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai Verslas ir administravimas
3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai Sekretoriavimas
3342 Teisės institucijų sekretoriai Sekretoriavimas
3343 Administratoriai Sekretoriavimas
3344 Medicinos sekretoriai Sekretoriavimas
3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai Verslas ir administravimas
3352 Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai Verslas ir administravimas
3353 Socialinių išmokų specialistai Verslas ir administravimas
3354 Licencijų išdavimo specialistai Verslas ir administravimas
3355 Policijos specialistai ir tyrėjai Teisė ir apsauga
3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Verslas ir administravimas
3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai Teisė ir apsauga
3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai Socialinė sritis
3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai Socialinė sritis
3421 Sportininkai ir žaidėjai Kultūra ir poilsis
3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai Kultūra ir poilsis
3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai Kultūra ir poilsis
3431 Fotografai Kultūra ir poilsis
3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai Dizainas
3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai Kultūra ir poilsis
3434 Vyriausieji virėjai Maistas
3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai Kultūra ir poilsis
3511 Informacinių ir ryšių technologijų sistemų eksploatavimo technikai IT ir ryšiai
3512 Pagalbos informacinių ir ryšių technologijų sistemų naudotojams technikai IT ir ryšiai
3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai IT ir ryšiai
3514 Saityno technikai IT ir ryšiai
3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai IT ir ryšiai
3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai IT ir ryšiai
4 Tarnautojai
4110 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriavimas
4120 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriavimas
4131 Tekstų tvarkybos operatoriai Sekretoriavimas
4132 Duomenų įvesties operatoriai Sekretoriavimas
4211 Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Verslas ir administravimas
4212 Lažybų tarpininkai, lošimo namų tarnautojai ir panašūs lošimų tarnautojai Verslas ir administravimas
4213 Lombardų tarnautojai ir pinigų skolintojai Verslas ir administravimas
4214 Skolų išieškotojai ir giminiškų profesijų tarnautojai Verslas ir administravimas
4221 Kelionių konsultantai ir tarnautojai Sekretoriavimas
4222 Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai Sekretoriavimas
4223 Telefonų skirstiklių operatoriai Sekretoriavimas
4224 Viešbučių registratoriai Sekretoriavimas
4225 Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojai Sekretoriavimas
4226 Klientų priėmimo tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Sekretoriavimas
4227 Apklausų atlikėjai Sekretoriavimas
4229 Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai Sekretoriavimas
4311 Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai Verslas ir administravimas
4312 Statistikos, finansų ir draudimo tarnautojai Verslas ir administravimas
4313 Darbo užmokesčio apskaitos tarnautojai Verslas ir administravimas
4321 Sandėliavimo tarnautojai Verslas ir administravimas
4322 Tiekimo tarnautojai Verslas ir administravimas
4323 Transporto tarnautojai Verslas ir administravimas
4411 Bibliotekų tarnautojai Verslas ir administravimas
4412 Paštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Verslas ir administravimas
4413 Informacijos kodavimo, korektūros ir kitokios tvarkybos tarnautojai Verslas ir administravimas
4414 Raštininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Verslas ir administravimas
4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai Verslas ir administravimas
4416 Darbuotojų informacijos tarnautojai Verslas ir administravimas
4419 Kitur nepriskirti tarnautojai Verslas ir administravimas
5 Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
5111 Kelionių palydovai Turizmas ir aptarnavimas
5112 Transporto priemonių konduktoriai Turizmas ir aptarnavimas
5113 Kelionių vadovai Turizmas ir aptarnavimas
5120 Virėjai Maistas
5131 Padavėjai Turizmas ir aptarnavimas
5132 Barmenai Turizmas ir aptarnavimas
5141 Kirpėjai Kūno grožio priežiūra
5142 Kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Kūno grožio priežiūra
5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai Valymas ir namų ūkis
5152 Namų ūkio ekonomai Valymas ir namų ūkis
5153 Pastatų prižiūrėtojai Valymas ir namų ūkis
5161 Astrologai, būrėjai ir giminiškų profesijų darbuotojai Mišri sritis
5162 Tarnai ir palydovai Mišri sritis
5163 Laidojimo paslaugų darbuotojai Mišri sritis
5164 Gyvūnų (augintinių) higienos ir priežiūros darbuotojai Mišri sritis
5165 Vairavimo instruktoriai Mišri sritis
5169 Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai Mišri sritis
5211 Kioskų ir turgaviečių pardavėjai Prekyba
5212 Maisto produktų gatvės pardavėjai Prekyba
5221 Krautuvininkai Prekyba
5222 Vyresnieji parduotuvių darbuotojai Prekyba
5223 Parduotuvių pardavėjai Prekyba
5230 Kasininkai ir bilietų pardavėjai Prekyba
5241 Madų ir panašūs demonstruotojai Prekyba
5242 Prekių demonstruotojai Prekyba
5243 Išnešiojamosios prekybos pardavėjai Prekyba
5244 Nuotolinės prekybos pardavėjai Prekyba
5245 Degalinių operatoriai Prekyba
5246 Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai Prekyba
5249 Kitur nepriskirti pardavėjai Prekyba
5311 Vaikų priežiūros darbuotojai Švietimas
5312 Mokytojų padėjėjai Švietimas
5321 Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai Sveikata
5322 Asmens priežiūros namuose darbuotojai Sveikata
5329 Kitur nepriskirti asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Sveikata
5411 Ugniagesiai Teisė ir apsauga
5412 Policijos pareigūnai Teisė ir apsauga
5413 Įkalinimo įstaigų sargybiniai Teisė ir apsauga
5414 Apsaugos darbuotojai Teisė ir apsauga
5419 Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai Teisė ir apsauga
6 Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai
6111 Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai Žemės ūkis
6112 Vaismedžių ir vaiskrūmių augintojai Žemės ūkis
6113 Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Žemės ūkis
6114 Mišriųjų kultūrinių augalų augintojai Žemės ūkis
6121 Gyvulių augintojai Žemės ūkis
6122 Paukščių augintojai Žemės ūkis
6123 Bitininkai Žemės ūkis
6129 Kitur nepriskirti gyvūnų augintojai Žemės ūkis
6130 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai Žemės ūkis
6210 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai Žemės ūkis
6221 Akvakultūros augintojai Žemės ūkis
6222 Vidaus ir priekrantės vandenų žvejai Žemės ūkis
6223 Giliavandenės žvejybos žvejai Žemės ūkis
6224 Medžiotojai Žemės ūkis
6310 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai Žemės ūkis
6320 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai Žemės ūkis
6330 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai Žemės ūkis
6340 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai Žemės ūkis
7 Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai
7111 Nedidelių pastatų statytojas Statyba
7112 Mūrininkai Statyba
7113 Akmens apdirbėjai Statyba
7114 Betonuotojai Statyba
7115 Dailidės ir staliai Statyba
7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai Statyba
7121 Stogdengiai Statyba
7122 Grindų ir plytelių klojėjai Statyba
7123 Tinkuotojai Statyba
7124 Darbininkai izoliuotojai Statyba
7125 Stikliai Statyba
7126 Vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojai Statyba
7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių montuotojai Statyba
7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai Statyba
7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai Statyba
7133 Statybinių konstrukcijų valytojai Statyba
7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai Metalas
7212 Suvirintojai Metalas
7213 Skardininkai Metalas
7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai Statyba
7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai Statyba
7221 Kalviai, štampuotojai ir kalimo presų operatoriai Metalas
7222 Įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Metalas
7223 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Metalas
7224 Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai Metalas
7231 Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai Mechanika
7232 Orlaivių variklių mechanikai ir taisytojai Mechanika
7233 Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Mechanika
7234 Dviračių ir panašių mechanizmų taisytojai Mechanika
7311 Tiksliųjų prietaisų ir įrankių gamintojai ir taisytojai Amatai
7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir derintojai Amatai
7313 Juvelyrai ir tauriųjų metalų apdirbėjai Amatai
7314 Keramikai, puodžiai ir giminiškų profesijų darbininkai Amatai
7315 Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai Amatai
7316 Ženklų gamintojai, dekoruotojai, graviruotojai ir giminiškų profesijų darbininkai Amatai
7317 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš medienos, vytelių ir panašių medžiagų Amatai
7318 Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų Amatai
7319 Kitur nepriskirti amatininkai Amatai
7321 Spausdinimo formų surinkėjai ir ruošėjai Spausdinimas
7322 Spaustuvininkai Spausdinimas
7323 Spaudinių apdailos darbininkai ir knygrišiai Spausdinimas
7411 Pastatų ir kitokie elektrikai Elektra
7412 Elektromechanikai ir elektromonteriai Elektra
7413 Elektros linijų įrengėjai ir taisytojai Elektra
7421 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai IT ir ryšiai
7422 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų įrengėjai ir taisytojai IT ir ryšiai
7511 Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai Maistas
7512 Kepėjai ir konditeriai Maistas
7513 Pieno produktų gamintojai Maistas
7514 Vaisių, daržovių ir panašių produktų konservuotojai Maistas
7515 Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai Maistas
7516 Tabako ruošėjai ir tabako gaminių gamintojai Maistas
7521 Medienos meistrai Mediena
7522 Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai Mediena
7523 Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Mediena
7531 Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai Tekstilė ir apranga
7532 Drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai Tekstilė ir apranga
7533 Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai Tekstilė ir apranga
7534 Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai Tekstilė ir apranga
7535 Kailiadirbiai ir odininkai Tekstilė ir apranga
7536 Batsiuviai ir giminiškų profesijų darbininkai Tekstilė ir apranga
7541 Narai Mišri sritis
7542 Sprogdintojai Kasyba
7543 Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus) Mišri sritis
7544 Fumigaciją atliekantys darbuotojai ir kiti kenkėjų ir piktžolių naikintojai Mišri sritis
7549 Kitur nepriskirti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Mišri sritis
8 Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai
8111 Kasybos įrenginių operatoriai Kasyba
8112 Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai Kasyba
8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų darbininkai Kasyba
8114 Cemento gamybos, akmens ir kitos mineralinės žaliavos apdirbimo mašinų operatoriai Kasyba
8121 Metalų perdirbimo ir apdorojimo įrenginių operatoriai Metalas
8122 Metalų poliravimo, elektrolitinio ir kitokio metalų paviršiaus dengimo įrenginių operatoriai Metalas
8131 Cheminių gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai Chemija
8132 Fotografijos gaminių gamybos mašinų operatoriai Chemija
8141 Guminių gaminių gamybos mašinų operatoriai Gamyba
8142 Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai Gamyba
8143 Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai Gamyba
8151 Pluošto ruošimo, verpimo ir vijimo mašinų operatoriai Tekstilė ir apranga
8152 Audimo ir mezgimo mašinų operatoriai Tekstilė ir apranga
8153 Siuvimo ir siuvinėjimo mašinų operatoriai Tekstilė ir apranga
8154 Balinimo, dažymo ir valymo mašinų operatoriai Tekstilė ir apranga
8155 Kailių ir odos išdirbimo mašinų operatoriai Tekstilė ir apranga
8156 Avalynės ir panašių gaminių gamybos mašinų operatoriai Tekstilė ir apranga
8157 Skalbimo mašinų operatoriai Valymas ir namų ūkis
8159 Kitur nepriskirti tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai Tekstilė ir apranga
8160 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai Maistas
8171 Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai Mediena
8172 Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai Mediena
8181 Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai Amatai
8182 Garo variklių ir katilų operatoriai Energija
8183 Pakavimo, pilstymo į butelius ir ženklinimo (etiketėmis) operatoriai Gamyba
8189 Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai Mišri sritis
8211 Mechaninių mašinų surinkėjai Gamyba
8212 Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai Gamyba
8219 Kitur nepriskirti surinkėjai Gamyba
8311 Lokomotyvų mašinistai Transportas
8312 Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai Transportas
8321 Motociklų vairuotojai Transportas
8322 Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai Transportas
8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai Transportas
8332 Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Transportas
8341 Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai Žemės ūkis
8342 Žemės darbų ir panašių mašinų operatoriai Statyba
8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių mašinų operatoriai Statyba
8344 Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai Transportas
8350 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai Transportas
9 Pagalbiniai (nekvalifikuoti) darbininkai
9111 Namų valytojai ir pagalbininkai Valymas ir namų ūkis
9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai Valymas ir namų ūkis
9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis) Valymas ir namų ūkis
9122 Transporto priemonių plovėjai Valymas ir namų ūkis
9123 Langų plovėjai Valymas ir namų ūkis
9129 Kiti valytojai Valymas ir namų ūkis
9211 Nekvalifikuoti augalininkystės ūkio darbininkai Žemės ūkis
9212 Nekvalifikuoti gyvulininkystės ūkio darbininkai Žemės ūkis
9213 Nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai Žemės ūkis
9214 Nekvalifikuoti sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkai Žemės ūkis
9215 Nekvalifikuoti miškų ūkio darbininkai Žemės ūkis
9216 Nekvalifikuoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkio darbininkai Žemės ūkis
9311 Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai Kasyba
9312 Nekvalifikuoti inžinerinių statinių statybos darbininkai Statyba
9313 Nekvalifikuoti pastatų statybos darbininkai Statyba
9321 Pakuotojai (rankomis) Gamyba
9329 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai Gamyba
9331 Rankinių ir pedalinių transporto priemonių vairuotojai Transportas
9332 Traukiančių transporto priemones ir mašinas gyvulių vadeliotojai Transportas
9333 Krovikai Transportas
9334 Prekių krovėjai į lentynas Transportas
9411 Greitojo maisto ruošėjai Maistas
9412 Virtuvės pagalbininkai Maistas
9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai Prekyba
9520 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai Prekyba
9611 Buitinių atliekų surinkėjai Valymas ir namų ūkis
9612 Buitinių atliekų rūšiuotojai Valymas ir namų ūkis
9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai Valymas ir namų ūkis
9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai Mišri sritis
9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai Valymas ir namų ūkis
9623 Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai Mišri sritis
9624 Vandens vežikai ir malkų rinkėjai Mišri sritis
9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai Mišri sritis
0 Ginkluotųjų pajėgų profesijos
0110 Ginkluotųjų pajėgų karininkai
0210 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai
0310 Ginkluotųjų pajėgų eiliniai