Pereiti į pagrindinį turinį

Pratarmė

Lietuvos profesijų klasifikatorius buvo pradėtas rengti, prasidėjus Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą. 1999 m. parengtas Lietuvos profesijų klasifikatorius rėmėsi tuo metu galiojusiu 1988 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) patvirtintu Tarptautiniu standartiniu profesijų klasifikatoriumi ISCO-88 ir šio klasifikatoriaus atnaujintu Europos Sąjungos variantu ISCO-88 (COM). Nuo 2000 m. sausio 1 d. Lietuvos profesijų klasifikatorius buvo pradėtas taikyti statistiniams duomenims rinkti ir statistinei informacijai skelbti.

Lietuvos profesijų klasifikatorius palengvina informacijos apie Lietuvos gyventojų profesinę veiklą kaupimą, klasifikavimą, analizę, padeda ją palyginti tarptautiniu mastu ir adekvačiau įvertinti profesinio užimtumo informaciją Lietuvoje, spręsti tarptautinio bendradarbiavimo, užsienio investicijų, darbo jėgos migracijos, įdarbinimo, mokslinių tyrimų ir kitas problemas.

2008 m. TDO patvirtinus atnaujintą Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus struktūrą (ISCO-08), buvo pradėtas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus atnaujinimas. 2009 m. patvirtinta Lietuvos profesijų klasifikatoriaus struktūra pagal ISCO-08. Nuo 2010 m. sausio 1 d. ši klasifikatoriaus struktūra pradėta naudoti statistiniam darbo užmokesčio struktūros tyrimui. 2010 m. buvo parengtas kodinis profesijų sąrašas. Profesijų lygmeniu Lietuvos profesijų klasifikatorius statistiniuose tyrimuose pradėtas taikyti nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šioje svetainėje pateikiama galiojanti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versija LPK 2012, kurią parengė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 696 (Žin., 2011, Nr. 75-3607). Ši versija rengta dėl gautos išsamesnės ISCO-08 informacijos. Profesijų sąrašo papildymui įtakos turėjo aktualūs profesijų duomenys šalies darbo rinkoje, LPK naudojančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymai.

Klasifikatoriaus terminologinę ir lituanistinę ekspertizę atliko Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyrius ir šio instituto Terminologijos centras. Patikslintam ir atnaujintam profesijų klasifikatoriui pritarė Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu (Žin., 2012 Nr. 99-5079) sudaryta tarpžinybinė Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisija (2012 m. spalio 2 d. protokolas Nr. 34.11-S11-2).

LPK 2012 versija patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 (Žin., 2013, Nr. 30-1492, TAR, 2019-01-16, Nr. 604; TAR, 2019-03-28, Nr. 5069).

Kodas Pavadinimas Pagrindiniai pogrupiai Grupės Pogrupiai Profesijos LPK pagal ISCO-08 kvalifikacijos lygmuo
1 Vadovai 4 11 31 225 3+4
2 Specialistai 6 26 91 710 4
3 Technikai ir jaunesnieji specialistai 5 20 84 461 3
4 Tarnautojai 4 8 28 117 2
5 Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 4 13 40 172 2
6 Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai 2 5 14 59 2
7 Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 5 14 66 429 2
8 Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai 3 14 40 324 2
9 Pagalbiniai (nekvalifikuoti) darbininkai 6 11 32 108 1
0 Ginkluotųjų pajėgų profesijos 3 3 3 3 1+2+4
42 125 429 2608