Pereiti į pagrindinį turinį

LPK pakeitimai

Čia pateikiama profesijų kodų ir pavadinimų pakeitimų pagal LPK versijas informacija.

Parsisiųsti LPK 2012 ir LPK 2023 visų kodų sąsajų lentelę.

Pokyčio tipas
Modifikavimo data
Rasta rezultatų: 5312
Pakeitimo data Senas kodas Senas pavadinimas Naujas kodas Naujas pavadinimas Versija
111102 Seimo Pirmininkas 111101 Seimo narys 2023
111109 Seimo pareigūnas 111101 Seimo narys 2023
111103 Seimo narys 111101 Seimo narys 2023
111101 Respublikos Prezidentas 111102 Politikas (išskyrus Seimo narius) 2023
111105 Ministras 111102 Politikas (išskyrus Seimo narius) 2023
111108 Europos Parlamento narys 111102 Politikas (išskyrus Seimo narius) 2023
111104 Ministras Pirmininkas 111102 Politikas (išskyrus Seimo narius) 2023
111106 Savivaldybės tarybos narys 111103 Savivaldybės pareigūnas 2023
111107 Meras 111103 Savivaldybės pareigūnas 2023
111190 Kiti teisės aktų leidėjai 2023
111202 Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111203 Teismo (išskyrus apygardos teismą) kancleris 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111204 Generalinės prokuratūros kancleris 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111205 Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111206 Seimo Pirmininko patarėjas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111207 Institucijos ar įstaigos padalinio vadovas (Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos struktūrinio padalinio vadovas) 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111208 Respublikos Prezidento patarėjas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111209 Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111210 Gynybos patarėjas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111211 Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111212 Ministro Pirmininko patarėjas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111213 Viceministras 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111214 Ministro patarėjas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111215 Ministro Pirmininko kancleris 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111216 Institucijos ar įstaigos vadovas (ar vyriausiasis valstybės pareigūnas) (Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, įstaigos prie vyriausybės ar pan. vadovas) 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111217 Vyriausiasis prokuroras (išskyrus apygardos ir apylinkės vyriausiąjį prokurorą) 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111218 Mero patarėjas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111224 Administracijos direktorius 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111225 Ministerijos kancleris 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111226 Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111229 Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111230 Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininko patarėjas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111231 Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininkas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111232 Generalinis prokuroras 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111233 Generalinės prokuratūros padalinio vadovas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111234 Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) padalinio vadovas 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111223 Vyriausybės įgaliotinis 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111201 Seimo kancleris 111201 Vyresnysis valstybės institucijos tarnautojas (pareigūnas) 2023
111219 Įgaliotasis ministras 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
261901 Patarėjas (dirbantis diplomatinėje tarnyboje) 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
261902 Pirmasis [antrasis, trečiasis] sekretorius 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
261905 Vicekonsulas 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
111220 Ambasadorius 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
111221 Laikinasis reikalų patikėtinis 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
111222 Generalinis konsulas 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
111227 Ambasadorius ypatingiems pavedimams 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
111228 Ministras patarėjas 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
261903 Atašė 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
261904 Konsulas 111202 Diplomatinės institucijos pareigūnas 2023
111290 Kiti vyresnieji valstybės tarnautojai 2023
111402 Politinės partijos skyriaus pirmininkas 111401 Politinės partijos (padalinio) vadovas 2023
111401 Politinės partijos pirmininkas 111401 Politinės partijos (padalinio) vadovas 2023
111403 Darbdavių organizacijos vadovas 111402 Darbdavių organizacijos (padalinio) vadovas 2023
111404 Profesinės sąjungos pirmininkas 111403 Profesinės sąjungos (padalinio) vadovas 2023
111405 Fondo vadovas 111404 Fondo (padalinio) vadovas 2023
111408 Visuomeninės organizacijos vadovas 111405 Visuomeninės organizacijos (padalinio) vadovas 2023
111406 Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas 111405 Visuomeninės organizacijos (padalinio) vadovas 2023
111407 Valdybos pirmininkas 111405 Visuomeninės organizacijos (padalinio) vadovas 2023
111413 Federacijos vadovas 111405 Visuomeninės organizacijos (padalinio) vadovas 2023
111414 Prezidiumo narys 111405 Visuomeninės organizacijos (padalinio) vadovas 2023
111415 Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo, komiteto, komisijos] sekretorius 111405 Visuomeninės organizacijos (padalinio) vadovas 2023
111409 Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius 111406 Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius 2023
111410 Mokslų akademijos prezidentas 111407 Mokslų akademijos prezidentas 2023
111411 Mokslo tarybos pirmininkas 111408 Mokslo tarybos pirmininkas 2023
111412 Mokslų akademijos mokslinis sekretorius 111409 Mokslų akademijos mokslinis sekretorius 2023
111490 Kiti specialios paskirties organizacijų vadovai 2023
112001 Viešojo administravimo įstaigos vadovas (įstaigos prie ministerijos ar pan. vadovas) 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112002 Įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos} 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112003 Žemės ūkio bendrovės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112004 Miškų urėdas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112005 Žuvininkystės įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112006 Miškų ūkio įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112007 Medžioklės ūkio [įmonės] vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112008 Gamybos įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112009 Elektrinės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112010 Energetikos įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112011 Dujų tiekimo įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112012 Vandens tiekimo įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112013 Spaustuvės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112014 Leidybos įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112015 Statybos įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112016 Prekybos įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112017 Mažmeninės prekybos įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112018 Didmeninės prekybos įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112019 Vaistinės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112020 Turgaus vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112021 Viešbučio vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112022 Restorano vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112023 Maitinimo įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112024 Transporto įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112025 Ryšių įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112026 Oro [jūrų, upių] uosto vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112027 Civilinės aviacijos bendrovės [įmonės] vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112028 Pašto vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112029 Sandėliavimo įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112030 Verslo paslaugų įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112031 Buitinių paslaugų įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112032 Atliekų tvarkymo įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112033 Aukštosios mokyklos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112034 Aukštosios mokyklos kancleris 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112035 Kultūros įstaigos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112036 Švietimo įstaigos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112037 Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112038 Socialinio darbo įstaigos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112039 Poilsio įstaigos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112040 Sporto įstaigos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112041 Kelionių agentūros vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112042 Įmonės valdybos pirmininkas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112043 Organizacijos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112044 Apygardos [apylinkės] teismo pirmininkas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112045 Apygardos [apylinkės] vyriausiasis prokuroras 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112046 Apygardos teismo kancleris 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112047 Apygardos prokuratūros kancleris 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112049 Agentūros vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112050 Mokslinių tyrimų instituto vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112051 Koncertinės įstaigos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112052 Laboratorijos vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112053 Muziejaus vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112054 Mokslinis sekretorius (dirbantis aukštojoje mokykloje ar mokslinio tyrimo institute) 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112055 Archyvo vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
112048 Įmonės vadovas 112001 Įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas 2023
121101 Ekonomikos ir finansų direktorius 121101 Ekonomikos ir (ar) finansų direktorius 2023
121102 Vyriausiasis buhalteris 121102 Vyriausiasis apskaitos specialistas (vyriausiasis buhalteris) 2023
121103 Apskaitos padalinio vadovas 121103 Apskaitos padalinio vadovas 2023
121105 Finansų padalinio vadovas 121104 Finansų padalinio vadovas 2023
121106 Ekonomikos padalinio vadovas 121105 Ekonomikos padalinio vadovas 2023
121104 Biudžeto padalinio vadovas 121105 Ekonomikos padalinio vadovas 2023
121107 Vyriausiasis finansininkas 121106 Vyriausiasis finansininkas 2023
121108 Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas 121107 Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas 2023
121109 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {apskaitos ir panašios paslaugos} 121108 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (apskaitos ir panašios paslaugos) 2023
121110 Finansų direktorius 121109 Finansų ir apskaitos padalinio vadovas 2023
121111 Vyriausiasis ekonomistas 121110 Vyriausiasis ekonomistas 2023
121112 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma} 121111 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma) 2023
121190 Kiti finansų srities vadovai 2023
121203 Personalo padalinio vadovas 121203 Personalo (padalinio) vadovas 2023
121204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos} 121204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos) 2023
121290 Kiti žmogiškųjų išteklių srities vadovai 2023
121304 Verslo plėtros vadovas 2023
121390 Kiti politikos ir planavimo srities vadovai 2023
121902 Pirties direktorius 121901 Paslaugų (padalinio) vadovas 2023
121901 Siuvimo [fotografijos, mezgimo ir kt.] ateljė direktorius 121901 Paslaugų (padalinio) vadovas 2023
121903 Kirpyklos direktorius 121901 Paslaugų (padalinio) vadovas 2023
121904 Ritualinių paslaugų įmonės direktorius 121901 Paslaugų (padalinio) vadovas 2023
121906 Buitinių paslaugų padalinio vadovas 121901 Paslaugų (padalinio) vadovas 2023
121908 Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas 121901 Paslaugų (padalinio) vadovas 2023
121909 Kapinių vedėjas 121901 Paslaugų (padalinio) vadovas 2023
121905 Verslo paslaugų padalinio vadovas {išskyrus finansines ir draudimo paslaugas} 121902 Verslo paslaugų padalinio vadovas (išskyrus finansines ir draudimo paslaugas) 2023
121907 Valymo paslaugų padalinio vadovas 121903 Ūkio (padalinio) vadovas 2023
121910 Darbų saugos padalinio vadovas 121904 Darbų saugos (padalinio) vadovas 2023
121911 Valdymo padalinio vadovas 121905 Valdymo (padalinio) vadovas 2023
121912 Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas 121905 Valdymo (padalinio) vadovas 2023
121913 Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas 121905 Valdymo (padalinio) vadovas 2023
121914 Darbų vadovas 121906 Darbų vadovas 2023
121915 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos} 121907 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos) 2023
121916 Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas 121908 Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas 2023
121917 Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas 121909 Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas 2023
121918 Bendrijos pirmininkas [valdytojas] (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje) 121910 Bendrijos pirmininkas (valdytojas) (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje) 2023
121919 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė} 121911 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė) 2023
121912 Projektų (padalinio) vadovas 2023
121913 Kokybės valdymo (padalinio) vadovas 2023
121914 Apsaugos (padalinio) vadovas 2023
121915 Klientų aptarnavimo (padalinio) vadovas 2023
121990 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai 2023
122103 Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas 122102 Pardavimo (padalinio) vadovas 2023
122105 Rinkodaros padalinio vadovas 122103 Rinkodaros (padalinio) vadovas 2023
122102 Rinkotyros padalinio vadovas 122103 Rinkodaros (padalinio) vadovas 2023
122104 Prekybos padalinio vadovas 122104 Komercijos (padalinio) vadovas 2023
122106 Komercijos padalinio vadovas 122104 Komercijos (padalinio) vadovas 2023
122107 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {rinkotyros ir rinkodaros paslaugos} 122105 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (rinkotyros ir rinkodaros paslaugos) 2023
122190 Kiti pardavimo ir rinkodaros vadovai 2023
122203 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos} 122203 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos) 2023
122204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla} 122204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla) 2023
122290 Kiti reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai 2023
122304 Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas 122304 Mokslinių tyrimų ir plėtros (padalinio) vadovas 2023
122305 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos} 122305 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos) 2023
122306 Produkto plėtros vadovas 2023
122307 Laboratorijos (padalinio) vadovas 2023
122390 Kiti mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai 2023
131101 Žemės ūkio padalinio vadovas 131101 Žemės ūkio (padalinio) vadovas 2023
131104 Vyriausiasis agronomas 131102 Vyriausiasis agronomas 2023
131105 Vyriausiasis zootechnikas 131103 Vyriausiasis zootechnikas 2023
131106 Vyriausiasis inžinierius {žemės, miškų, medžioklės ūkis} 131104 Vyriausiasis inžinierius (žemės, miškų, medžioklės ūkis) 2023
131107 Miškų ūkio padalinio vadovas 131105 Miškų ūkio (padalinio) vadovas 2023
131102 Medienos ruošos padalinio vadovas 131105 Miškų ūkio (padalinio) vadovas 2023
131103 Sėklų stoties vadovas 131105 Miškų ūkio (padalinio) vadovas 2023
131111 Medelyno [daigyno] vadovas 131105 Miškų ūkio (padalinio) vadovas 2023
131108 Medžioklės padalinio vadovas 131106 Girininkas 2023
131109 Girininkas 131106 Girininkas 2023
131110 Vyriausiasis veterinarijos gydytojas 131107 Vyriausiasis veterinarijos gydytojas 2023
131113 Veterinarijos klinikos vadovas 131108 Veterinarijos įstaigos (padalinio) vadovas 2023
131114 Veterinarijos laboratorijos vadovas 131108 Veterinarijos įstaigos (padalinio) vadovas 2023
131115 Pasienio veterinarijos posto vadovas 131108 Veterinarijos įstaigos (padalinio) vadovas 2023
131112 Veterinarijos gydyklos vadovas 131108 Veterinarijos įstaigos (padalinio) vadovas 2023
131190 Kiti žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai 2023
131202 Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas 131202 Žuvininkystės ūkio (padalinio) vadovas 2023
131204 Akvakultūros ūkio (padalinio) vadovas 2023
131290 Kiti akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai 2023
132105 Gamybos padalinio vadovas 132102 Gamybos (padalinio) vadovas 2023
132102 Gamybos vadovas 132102 Gamybos (padalinio) vadovas 2023
132103 Elektros stoties viršininkas 132102 Gamybos (padalinio) vadovas 2023
132104 Cecho [baro] viršininkas 132102 Gamybos (padalinio) vadovas 2023
132106 Dirbtuvių viršininkas [vedėjas] 132102 Gamybos (padalinio) vadovas 2023
132107 Vyriausiasis technologas 132103 Vyriausiasis technologas 2023
132108 Vyriausiasis mechanikas 132104 Vyriausiasis mechanikas 2023
132109 Vyriausiasis inžinierius 132105 Vyriausiasis inžinierius 2023
132114 Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius 132105 Vyriausiasis inžinierius 2023
132110 Vyriausiasis energetikas 132106 Vyriausiasis energetikas 2023
132111 Vyriausiasis radiologas 132107 Vyriausiasis radiologas 2023
132112 Vyriausiasis metrologas 132108 Vyriausiasis metrologas 2023
132113 Vyriausiasis hidrotechnikas 132109 Vyriausiasis hidrotechnikas 2023
132115 Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas 132110 Įmonės (padalinio) pamainos vadovas 2023
132116 Vyriausiasis dailininkas 132111 Vyriausiasis dailininkas 2023
132117 Mažosios gamybos įmonės vadovas 132112 Mažosios gamybos įmonės vadovas 2023
132113 Kokybės priežiūros (padalinio) vadovas 2023
132114 Techninės priežiūros (padalinio) vadovas 2023
132190 Kiti gamybos vadovai 2023
132290 Kiti gavybos vadovai 2023
132303 Kapitalinės statybos padalinio vadovas 132301 Statybos padalinio vadovas 2023
132304 Techninės priežiūros vadovas 132303 Techninės priežiūros vadovas 2023
132305 Bendrųjų statybos darbų vadovas 132304 Bendrųjų statybos darbų vadovas 2023
132306 Specialiųjų statybos darbų vadovas 132305 Specialiųjų statybos darbų vadovas 2023
132307 Statybos projekto vadovas 132306 Statybos projekto vadovas 2023
132308 Mažosios statybos įmonės vadovas 132307 Mažosios statybos įmonės vadovas 2023
132390 Kiti statybos vadovai 2023
132403 Transporto padalinio vadovas 132402 Transporto padalinio vadovas 2023
132402 Geležinkelio stoties vadovas 132402 Transporto padalinio vadovas 2023
132407 Geležinkelio ruožo viršininkas 132402 Transporto padalinio vadovas 2023
132414 Traukinio viršininkas 132402 Transporto padalinio vadovas 2023
132415 Autobusų stoties vadovas 132402 Transporto padalinio vadovas 2023
132404 Logistikos padalinio vadovas 132403 Logistikos padalinio vadovas 2023
132405 Sandėlio vadovas 132404 Sandėlio vadovas 2023
132406 Krovinių padalinio vadovas 132405 Krovinių padalinio vadovas 2023
132408 Platinimo padalinio vadovas 132406 Platinimo padalinio vadovas 2023
132409 Tiekimo padalinio vadovas 132407 Tiekimo padalinio vadovas 2023
132410 Sandėliavimo padalinio vadovas 132408 Sandėliavimo padalinio vadovas 2023
132411 Mažosios transporto įmonės vadovas 132409 Mažosios transporto įmonės vadovas 2023
132412 Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas 132410 Mažosios logistikos įmonės vadovas 2023
132413 Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas 132411 Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas 2023
132412 Supirkimo padalinio vadovas 2023
132413 Siuntų pristatymo paslaugų padalinio vadovas 2023
132490 Kiti tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai 2023
133003 Informatikos padalinio vadovas 133002 Informacinių technologijų padalinio vadovas 2023
133004 Kompiuterijos padalinio vadovas 133002 Informacinių technologijų padalinio vadovas 2023
133005 Mažosios ryšių įmonės vadovas 133003 Mažosios informacinių ir ryšių technologijų įmonės vadovas 2023
133006 Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas 133004 Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas 2023
133005 Informacinių ir ryšių technologijų projektų (padalinio) vadovas 2023
133090 Kiti informacinių ir ryšių technologijų srities vadovai 2023
134101 Vaikų lopšelio [lopšelio-darželio, darželio, darželio-mokyklos] direktorius 134101 Vaikų lopšelio-darželio (darželio-mokyklos ir pan.) vadovas 2023
134102 Vaikų priežiūros dienos centro direktorius 134102 Vaikų priežiūros dienos centro vadovas 2023
134103 Mažosios švietimo įstaigos vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra} 134103 Mažosios švietimo įstaigos vadovas (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra) 2023
134104 Vaikų globos namų ar pensionato direktorius 134104 Vaikų globos namų ar pensionato vadovas 2023
134190 Kiti vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai 2023
134209 Odontologijos kabineto vadovas 134202 Sveikatos priežiūros padalinio vadovas 2023
134210 Ambulatorijos vadovas 134202 Sveikatos priežiūros padalinio vadovas 2023
134211 Šeimos gydytojo ar bendrosios praktikos gydytojo kabineto vadovas 134202 Sveikatos priežiūros padalinio vadovas 2023
134212 Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas 134209 Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas 2023
134213 Neįgaliųjų globos namų ar pensionato direktorius 134210 Neįgaliųjų globos namų ir (ar) pensionato vadovas 2023
134290 Kiti sveikatinimo paslaugų srities vadovai 2023
134303 Senelių globos namų ar pensionato direktorius 134301 Pagyvenusių žmonių slaugos ir (ar) socialinių paslaugų įstaigos vadovas 2023
134304 Slaugos namų direktorius 134301 Pagyvenusių žmonių slaugos ir (ar) socialinių paslaugų įstaigos vadovas 2023
134301 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos direktorius 134301 Pagyvenusių žmonių slaugos ir (ar) socialinių paslaugų įstaigos vadovas 2023
134302 Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms} 134302 Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas (slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms) 2023
134305 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms} 134303 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas (slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms) 2023
134390 Kiti pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai 2023
134401 Socialinės paramos padalinio vadovas 134401 Socialinės paramos (padalinio) vadovas 2023
134404 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms} 134404 Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas (išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms) 2023
134405 Socialinių paslaugų (padalinio) vadovas 2023
134490 Kiti socialinės paramos vadovai 2023
134501 Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius 134501 Pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos vadovas 2023
134502 Profesinio mokymo įstaigos direktorius 134502 Profesinio mokymo įstaigos vadovas 2023
134503 Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas 134503 Švietimo padalinio vadovas 2023
134505 Mažosios švietimo įstaigos vadovas {išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą} 134505 Mažosios švietimo įstaigos vadovas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą) 2023
134590 Kiti švietimo srities vadovai 2023
134601 Verslo paslaugų padalinio vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos} 134601 Verslo paslaugų padalinio vadovas (finansinės ir draudimo paslaugos) 2023
134602 Banko padalinio vadovas 134602 Finansinių paslaugų (padalinio) vadovas 2023
134603 Kredito unijos padalinio vadovas 134602 Finansinių paslaugų (padalinio) vadovas 2023
134605 Kredito unijos administracijos vadovas 134602 Finansinių paslaugų (padalinio) vadovas 2023
134604 Draudimo bendrovės padalinio vadovas 134603 Draudimo paslaugų (padalinio) vadovas 2023
134606 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos} 134604 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas (finansinės ir draudimo paslaugos) 2023
134690 Kiti finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai 2023
134902 Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas 134901 Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas 2023
134903 Bibliotekos direktorius [vedėjas] 134902 Kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas 2023
134901 Planetariumo direktorius 134902 Kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas 2023
134905 (Techninio) archyvo vedėjas 134902 Kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas 2023
134908 Muziejaus direktorius [vedėjas] 134902 Kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas 2023
134904 Pamainos viršininkas [vadas] 134903 Teisėsaugos įstaigos pamainos vadovas 2023
134906 Padalinio vadovas [viršininkas, vadas] 134904 Teisėsaugos įstaigos padalinio vadovas 2023
134907 Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas 134905 Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos ir pan.) vadovas 2023
134909 Apygardos [apylinkės] teismo padalinio vadovas 134906 Teismo padalinio vadovas 2023
134910 Apygardos [apylinkės] prokuratūros padalinio vadovas 134907 Prokuratūros padalinio vadovas 2023
134990 Kiti kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai 2023
141101 Nakvynės namų direktorius 141101 Apgyvendinimo įmonės vadovas 2023
141102 Bendrabučio direktorius 141101 Apgyvendinimo įmonės vadovas 2023
141103 Viešbučio padalinio vadovas 141102 Apgyvendinimo įmonės padalinio vadovas 2023
141104 Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas 141103 Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas 2023
141104 Kambarių tarnybos vadovas 2023
141190 Kiti viešbučių vadovai 2023
141201 Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas 141201 Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos ar pan.) vadovas 2023
141202 Maisto gamybos vedėjas 141202 Maisto gamybos vadovas 2023
141290 Kiti restoranų vadovai 2023
142004 Veterinarijos vaistinės vedėjas 142004 Veterinarijos vaistinės vadovas 2023
142007 Vaistinės direktorius [vedėjas] 142007 Vaistinės vadovas 2023
142090 Kiti mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai 2023
143101 Stadiono direktorius 143101 Sporto įstaigos vadovas 2023
143120 Sporto centro vadovas 143101 Sporto įstaigos vadovas 2023
143112 Klubo direktorius [vedėjas] 143102 Kultūros įstaigos padalinio vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143102 Kino [fotografijos, meno, reklamos] studijos direktorius 143102 Kultūros įstaigos padalinio vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143103 Teatro direktorius 143103 Kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143104 Kino teatro direktorius 143103 Kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143105 Televizijos [radijo] direktorius 143103 Kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143106 Santuokų [kultūros, sporto, jaunimo] rūmų direktorius 143103 Kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143109 Radijo programų direktorius 143103 Kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143114 Televizijos programų skyriaus direktorius 143103 Kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143107 Vyriausiasis treneris 143104 Vyriausiasis treneris 2023
143108 Vyriausiasis režisierius 143105 Vyriausiasis režisierius 2023
143110 Poilsio padalinio vadovas 143106 Laisvalaikio (poilsio, pramogų) padalinio vadovas 2023
143111 Sporto įstaigos [mokyklos, klubo, centro, bazės] padalinio vadovas 143107 Sporto padalinio vadovas 2023
143113 Orkestro vadovas 143108 Meno kolektyvo vadovas 2023
143115 Vyriausiasis laikraščio [žurnalo] redaktorius 143109 Vyriausiasis redaktorius 2023
143116 Atsakingasis sekretorius 143109 Vyriausiasis redaktorius 2023
143117 Vyriausiasis kino studijos redaktorius 143109 Vyriausiasis redaktorius 2023
143118 Mažosios kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 143110 Mažosios kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką) 2023
143119 Lošimo namų vadovas 143111 Lošimo namų vadovas 2023
143121 Mažosios sporto įstaigos vadovas 143112 Mažosios sporto įstaigos vadovas 2023
143122 Meno vadovas 143113 Meno vadovas 2023
143123 Poilsio ir pramogų parko vadovas 143114 Laisvalaikio (poilsio, pramogų) įstaigos vadovas 2023
143190 Kiti sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai 2023
143901 Aukciono direktorius 143901 Aukciono vadovas 2023
143906 Konferencijų centro direktorius 143906 Konferencijų centro vadovas 2023
143907 Kelionių agentūros direktorius 143907 Kelionių agentūros vadovas 2023
143908 Skambučių (kontaktų) centro vadovas 2023
143909 Vertimo biuro vadovas 2023
143910 Nuomos paslaugų įmonės vadovas 2023
143911 Remonto įmonės vadovas 2023
143990 Kiti kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai 2023
211102 Astronomas 211101 Astronomas 2023
211103 Radioastronomas 211102 Radioastronomas 2023
211104 Astrofizikas 211103 Astrofizikas 2023
211105 Balistikas 211104 Balistikas 2023
211106 Hidrodinamikas 211105 Hidrodinamikas 2023
211107 Fizikas 211106 Fizikas 2023
211101 Aerodinamikas 211106 Fizikas 2023
211108 Akustikos fizikas 211106 Fizikas 2023
211109 Astronomijos fizikas 211106 Fizikas 2023
211110 Atomo fizikas 211106 Fizikas 2023
211111 Balistikos fizikas 211106 Fizikas 2023
211112 Elektros ir magnetizmo fizikas 211106 Fizikas 2023
211113 Elektronikos fizikas 211106 Fizikas 2023
211114 Šilumos fizikas 211106 Fizikas 2023
211115 Hidrodinamikos fizikas 211106 Fizikas 2023
211117 Mechanikos fizikas 211106 Fizikas 2023
211118 Fizikas {molekulinė fizika} 211106 Fizikas 2023
211119 Branduolio fizikas 211106 Fizikas 2023
211122 Kietojo kūno fizikas 211106 Fizikas 2023
211123 Garso fizikas 211106 Fizikas 2023
211124 Fizikas teoretikas 211106 Fizikas 2023
211125 Termodinamikos fizikas 211106 Fizikas 2023
211126 Reologas 211106 Fizikas 2023
211127 Termodinamikas 211106 Fizikas 2023
211116 Šviesos fizikas 211107 Šviesos fizikas 2023
211120 Optikos fizikas 211108 Optikos fizikas 2023
211121 Puslaidininkių fizikas 211109 Puslaidininkių fizikas 2023
211128 Hidroakustikas 211110 Hidroakustikas 2023
211129 Mokslo darbuotojas {fizika, astronomija} 211111 Mokslo darbuotojas (fizika, astronomija) 2023
211130 Nanotechnologijų fizikas 211112 Nanotechnologijos fizikas 2023
211131 Medicinos fizikas 211113 Medicinos fizikas 2023
211190 Kiti fizikai ir astronomai 2023
211204 Meteorologas klimatologas 211203 Meteorologas 2023
211205 Orų prognozės meteorologas 211203 Meteorologas 2023
211206 Mokslo darbuotojas {meteorologija} 211204 Mokslo darbuotojas (meteorologija) 2023
211290 Kiti meteorologai 2023
211302 Chemikas {analizinė chemija} 211301 Chemikas 2023
211303 Korozijos chemikas 211301 Chemikas 2023
211304 Kristalografijos chemikas 211301 Chemikas 2023
211305 Ploviklių chemikas 211301 Chemikas 2023
211306 Dažiklių chemikas 211301 Chemikas 2023
211308 Stiklo chemikas 211301 Chemikas 2023
211309 Chemikas {neorganinė chemija} 211301 Chemikas 2023
211310 Odų chemikas 211301 Chemikas 2023
211311 Metalurgijos chemikas 211301 Chemikas 2023
211312 Chemikas {branduolinė chemija} 211301 Chemikas 2023
211313 Chemikas {organinė chemija} 211301 Chemikas 2023
211314 Dažų chemikas 211301 Chemikas 2023
211317 Chemikas {fizikinė chemija} 211301 Chemikas 2023
211319 Polimerų chemikas 211301 Chemikas 2023
211324 Chemikas {organinė metalų chemija} 211301 Chemikas 2023
211307 Maisto pramonės chemikas 211302 Maisto pramonės chemikas 2023
211315 Naftos perdirbimo chemikas 211303 Naftos perdirbimo chemikas 2023
211316 Farmacijos pramonės chemikas 211304 Farmacijos pramonės chemikas 2023
211318 Plastikų chemikas 211305 Plastikų chemikas 2023
211320 Kokybės kontrolės chemikas 211306 Kokybės kontrolės chemikas 2023
211321 Gumos chemikas 211307 Gumos chemikas 2023
211322 Tekstilės chemikas 211308 Tekstilės chemikas 2023
211323 Kristalografas 211309 Kristalografas 2023
211325 Spektroskopininkas 211310 Spektroskopininkas 2023
211326 Mokslo darbuotojas {chemija} 211311 Mokslo darbuotojas (chemija) 2023
211390 Kiti chemikai 2023
211408 Geofizikas 211402 Geofizikas 2023
211409 Geomagnetizmo geofizikas 211402 Geofizikas 2023
211410 Geomorfologijos geofizikas 211402 Geofizikas 2023
211411 Hidrologijos geofizikas 211402 Geofizikas 2023
211412 Okeanografijos geofizikas 211402 Geofizikas 2023
211413 Seismologijos geofizikas 211402 Geofizikas 2023
211424 Hidrogeologijos inžinierius 211403 Hidrologas 2023
211414 Hidrologas 211403 Hidrologas 2023
211416 Mineralogas 211404 Mineralogas 2023
211418 Geofizikas okeanografas 211405 Okeanografas 2023
211419 Paleontologas 211406 Paleontologas 2023
211415 Mikropaleontologas 211406 Paleontologas 2023
211426 Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas 211407 Seismologas 2023
211420 Seismologas 211407 Seismologas 2023
211421 Stratigrafas 211408 Stratigrafas 2023
211422 Geologas 211409 Geologas 2023
211402 Inžinerijos geologas 211409 Geologas 2023
211403 Mikropaleontologijos geologas 211409 Geologas 2023
211404 Kasybos geologas 211409 Geologas 2023
211405 Okeanografijos geologas 211409 Geologas 2023
211406 Naftos gavybos geologas 211409 Geologas 2023
211407 Stratigrafijos geologas 211409 Geologas 2023
211417 Geologas okeanografas 211409 Geologas 2023
211423 Naftos gavybos inžinierius geologas 211410 Naftos gavybos inžinierius geologas 2023
211425 Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika) 211411 Mokslo darbuotojas (geologija, geofizika) 2023
211490 Kiti geologai ir geofizikai 2023
212003 Draudimo statistikos matematikas 212001 Aktuaras 2023
212006 Matematikas 212003 Matematikas 2023
212007 Mokslo darbuotojas {matematika} 212004 Mokslo darbuotojas (matematika) 2023
212008 Biometrijos specialistas 212005 Biometrijos specialistas 2023
212009 Demografas 212006 Demografas 2023
212004 Matematikas {taikomoji matematika} 212006 Demografas 2023
212005 Matematikas {grynoji matematika} 212006 Demografas 2023
212018 Matematikos statistikas 212007 Matematikos statistikas 2023
212023 Statistikas 212008 Statistikas 2023
212010 Tyrimų statistikas 212008 Statistikas 2023
212011 Statistikas {biologinė statistika} 212008 Statistikas 2023
212012 Biometrijos statistikas 212008 Statistikas 2023
212013 Demografijos statistikas 212008 Statistikas 2023
212014 Ekonomikos statistikas 212008 Statistikas 2023
212015 Finansų statistikas 212008 Statistikas 2023
212016 Fizinių mokslų statistikas 212008 Statistikas 2023
212017 Inžinerijos statistikas 212008 Statistikas 2023
212019 Viešosios nuomonės apklausos statistikas 212008 Statistikas 2023
212020 Švietimo statistikas 212008 Statistikas 2023
212021 Statistikas {taikomoji statistika} 212008 Statistikas 2023
212022 Žemės ūkio statistikas 212008 Statistikas 2023
212024 Mokslo darbuotojas {statistika} 212009 Mokslo darbuotojas (statistika) 2023
212010 Duomenų mokslininkas 2023
212090 Kiti matematikai, aktuarai ir statistikai 2023
213102 Žemės ūkio bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213103 Pienininkystės bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213104 Žuvininkystės bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213105 Maisto bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213106 Pramonės bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213107 Medicinos bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213108 Farmacijos bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213109 Dirvožemio bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213110 Veterinarijos bakteriologas 213101 Bakteriologas 2023
213112 Gėlųjų vandenų biologas 213102 Biologas 2023
213113 Jūrų biologas 213102 Biologas 2023
213114 Molekulių biologas 213102 Biologas 2023
213137 Teriologas 213102 Biologas 2023
213140 Ornitologas 213102 Biologas 2023
213142 Žuvininkystės specialistas 213102 Biologas 2023
213158 Anatomas 213102 Biologas 2023
213111 Biologas 213102 Biologas 2023
213115 Botanikas 213103 Botanikas 2023
213116 Botanikas ekologas 213103 Botanikas 2023
213117 Botanikas {ekonominė botanika} 213103 Botanikas 2023
213118 Botanikas histologas 213103 Botanikas 2023
213119 Botanikas mikologas 213103 Botanikas 2023
213120 Dirvožemio botanikas 213103 Botanikas 2023
213121 Botanikas taksonomas 213103 Botanikas 2023
213139 Mikologas 213103 Botanikas 2023
213161 Fitopatologas 213103 Botanikas 2023
213123 Gyvūnų citologas 213104 Citologas 2023
213124 Augalų citologas 213104 Citologas 2023
213122 Citologas 213104 Citologas 2023
213125 Embriologas 213105 Embriologas 2023
213126 Inžinierius genetikas 213106 Inžinierius genetikas 2023
213127 Entomologas 213107 Entomologas 2023
213128 Genetikas 213108 Genetikas 2023
213129 Gyvūnų genetikas 213108 Genetikas 2023
213130 Augalų genetikas 213108 Genetikas 2023
213132 Gyvūnų histologas 213109 Histologas 2023
213133 Augalų histologas 213109 Histologas 2023
213134 Hidrobiologas 213109 Histologas 2023
213135 Ichtiologas 213109 Histologas 2023
213131 Histologas 213109 Histologas 2023
213136 Imunologas 213110 Imunologas 2023
213138 Mikrobiologas 213111 Mikrobiologas 2023
213141 Parazitologas 213112 Parazitologas 2023
213143 Taksonomas 213113 Taksonomas 2023
213144 Gyvūnų taksonomas 213113 Taksonomas 2023
213145 Augalų taksonomas 213113 Taksonomas 2023
213147 Zoologas ekologas 213114 Zoologas 2023
213148 Zoologas entomologas 213114 Zoologas 2023
213149 Zoologas histologas 213114 Zoologas 2023
213150 Zoologas ichtiologas 213114 Zoologas 2023
213151 Zoologas ornitologas 213114 Zoologas 2023
213152 Zoologas parazitologas 213114 Zoologas 2023
213153 Žuvininkystės zoologas 213114 Zoologas 2023
213154 Zoologas taksonomas 213114 Zoologas 2023
213155 Vivariumo selekcininkas 213114 Zoologas 2023
213146 Zoologas 213114 Zoologas 2023
213156 Mokslo darbuotojas {biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys} 213115 Mokslo darbuotojas (biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys) 2023
213157 Botaninių kolekcijų kuratorius 213116 Botaninių kolekcijų kuratorius 2023
213159 Biochemikas 213117 Biochemikas 2023
213160 Biofizikas 213118 Biofizikas 2023
213162 Farmakologas 213119 Farmakologas 2023
213163 Farmakologas toksikologas 213120 Toksikologas 2023
213164 Fiziologas 213121 Fiziologas 2023
213165 Gyvūnų fiziologas 213121 Fiziologas 2023
213166 Augalų fiziologas 213121 Fiziologas 2023
213167 Mokslo darbuotojas {farmakologija} 213122 Mokslo darbuotojas (farmakologija) 2023
213168 Medicinos biologas 213123 Medicinos biologas 2023
213169 Medicinos mikrobiologas 213124 Medicinos mikrobiologas 2023
213170 Medicinos parazitologas 213125 Medicinos parazitologas 2023
213126 Biotechnologas 2023
213127 Bioinformatikas 2023
213190 Kiti biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai 2023
213202 Augalų apsaugos agronomas 213201 Agronomas 2023
213215 Agronomas ekonomistas 213201 Agronomas 2023
213216 Agronomas mechanikas 213201 Agronomas 2023
213217 Agronomas zootechnikas 213201 Agronomas 2023
213218 Agronomas sodininkas 213201 Agronomas 2023
213203 Gyvulininkystės specialistas 213202 Gyvulininkystės specialistas 2023
213204 Miškininkas 213203 Miškininkas 2023
213205 Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius 213204 Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius 2023
213206 Pasėlių tyrimo specialistas 213205 Pasėlių tyrimo specialistas 2023
213207 Gėlininkystės specialistas 213206 Gėlininkystės specialistas 2023
213208 Sodininkystės specialistas 213207 Sodininkystės specialistas 2023
213209 Daržininkystės specialistas 213208 Daržininkystės specialistas 2023
213210 Medelyno specialistas 213209 Medelyno specialistas 2023
213211 Miškininkystės specialistas 213210 Miškininkystės specialistas 2023
213212 Dirvožemininkas 213211 Dirvožemininkas 2023
213213 Zootechnikas 213212 Zootechnikas 2023
213214 Miškų ūkio inžinierius 213213 Miškų ūkio inžinierius 2023
213221 Miškotvarkos inžinierius 213213 Miškų ūkio inžinierius 2023
213219 Agronomas apželdintojas 213214 Apželdinimo inžinierius 2023
213220 Žemės ūkio specialistas 213215 Žemės ūkio specialistas 2023
213222 Mokslo darbuotojas {agronomija ir panašios sritys} 213216 Mokslo darbuotojas (agronomija ir panašios sritys) 2023
213223 Žemės ūkio konsultantas 213217 Žemės ūkio konsultantas 2023
213224 Ūkininkavimo konsultantas 213218 Ūkininkavimo konsultantas 2023
213225 Miškų ūkio konsultantas 213219 Miškų ūkio konsultantas 2023
213226 Medžioklėtyros specialistas 213220 Medžioklėtyros specialistas 2023
213227 Medžioklėtvarkos specialistas 213221 Medžioklėtvarkos specialistas 2023
213222 Žuvininkas selekcininkas 2023
213290 Kiti žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai 2023
213302 Gyvūnų ekologas 213301 Ekologas 2023
213303 Augalų ekologas 213301 Ekologas 2023
213304 Aplinkos chemikas 213302 Aplinkos chemikas 2023
213390 Kiti aplinkos apsaugos specialistai 2023
214110 Cemento gamybos technologas 214107 Cemento gamybos technologas 2023
214111 Keramikos gamybos technologas 214108 Keramikos gamybos technologas 2023
214112 Stiklo gamybos technologas 214109 Stiklo gamybos technologas 2023
214113 Odos technologas 214110 Odos technologas 2023
214114 Pakavimo technologas 214111 Pakavimo technologas 2023
214115 Spausdinimo technologas 214112 Spausdinimo technologas 2023
214116 Tekstilės gamybos technologas 214113 Tekstilės gamybos technologas 2023
214117 Medienos apdirbimo technologas 214114 Medienos apdirbimo technologas 2023
214118 Megztinių gaminių technologas 214115 Megztinių gaminių technologas 2023
214121 Avalynės gamybos technologas 214116 Avalynės gamybos technologas 2023
214123 Audimo technologas 214117 Audimo technologas 2023
214124 Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius 214118 Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius 2023
214107 Darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius 214118 Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius 2023
214122 Darbo normavimo inžinierius 214118 Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius 2023
214125 Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius 214119 Eksploatavimo inžinierius inspektorius 2023
214126 Eksploatavimo inžinierius inspektorius 214119 Eksploatavimo inžinierius inspektorius 2023
214128 Medienos apdirbimo inžinierius 214120 Medienos apdirbimo inžinierius 2023
214129 Verpimo technologas 214121 Verpimo technologas 2023
214130 Odos gaminių technologas 214122 Odos gaminių technologas 2023
214131 Siuvimo technologas 214123 Siuvimo technologas 2023
214132 Techninės saugos inžinierius inspektorius 214124 Techninės saugos inžinierius inspektorius 2023
214108 Darbo efektyvumo inžinierius 214124 Techninės saugos inžinierius inspektorius 2023
214109 Darbo organizavimo inžinierius 214124 Techninės saugos inžinierius inspektorius 2023
214133 Pamainos inžinierius 214125 Pamainos inžinierius 2023
214134 Mokslo darbuotojas {technologijų ir gamybos sritys} 214126 Mokslo darbuotojas (technologijų ir gamybos sritys) 2023
214135 Įrenginių inžinierius 214127 Įrenginių inžinierius 2023
214119 Įrenginių techninės priežiūros inžinierius 214127 Įrenginių inžinierius 2023
214120 Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius 214127 Įrenginių inžinierius 2023
214136 Gamybos inžinierius 214128 Gamybos inžinierius 2023
214137 Robotikos inžinierius 214129 Robotikos inžinierius 2023
214190 Kiti technologijų ir gamybos inžinieriai 2023
214202 Statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214201 Statybinių konstrukcijų inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214203 Aerodromų statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214204 Tiltų statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214205 Pastatų statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214206 Pastatų konstrukcijų inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214207 Dūmtraukių statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214208 Statinių priežiūros inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214209 Dokų ir krantinių statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214210 Grunto kasimo inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214211 Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214212 Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214213 Hidrologijos įrenginių statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214214 Drėkinimo sistemų inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214215 Sveikatinimo objektų statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214216 Geležinkelių tiesybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214217 Kelių tiesybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214218 Sanitarijos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214219 Gruntų mechanikos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214220 Konstrukcijų inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214221 Bokštų statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214222 Tunelių statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214223 Statybinių medžiagų technologas 214201 Statybos inžinierius 2023
214224 Civilinės statybos inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214225 Pramonės statinių statybos ir montavimo inžinierius 214201 Statybos inžinierius 2023
214226 Mokslo darbuotojas {civilinė inžinerija, statyba} 214202 Mokslo darbuotojas (civilinė inžinerija, statyba) 2023
214304 Oro taršos kontrolės inžinierius 214301 Aplinkos apsaugos inžinierius 2023
214305 Aplinkos duomenų analitikas 214301 Aplinkos apsaugos inžinierius 2023
214306 Aplinkos gerinimo specialistas 214301 Aplinkos apsaugos inžinierius 2023
214303 Mokslo darbuotojas {ekologija} 214303 Mokslo darbuotojas (ekologija) 2023
214390 Kiti ekologijos inžinieriai 2023
214404 Orlaivių konstruktorius 214401 Aviacijos inžinierius 2023
214415 Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius 214401 Aviacijos inžinierius 2023
214403 Mechatronikos inžinierius 214402 Mechatronikos inžinierius 2023
214408 Kelių transporto priemonių inžinierius 214403 Kelių transporto priemonių inžinierius 2023
214405 Lengvųjų automobilių konstruktorius 214403 Kelių transporto priemonių inžinierius 2023
214414 Tepimo inžinierius 214404 Tepimo inžinierius 2023
214416 Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius 214405 Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius 2023
214417 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius 214406 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius 2023
214407 Oro kondicionavimo inžinierius 214406 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius 2023
214418 Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius 214407 Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius 2023
214419 Įrankių inžinierius 214408 Įrankių inžinierius 2023
214423 Branduolinės energetikos inžinierius 214409 Branduolinės energetikos inžinierius 2023
214406 Reaktoriaus valdymo inžinierius 214409 Branduolinės energetikos inžinierius 2023
214426 Laivų statybos inžinierius 214410 Laivų statybos inžinierius 2023
214427 Mechanikos technologas 214411 Mechanikos technologas 2023
214428 Suvirinimo technologas 214412 Suvirinimo technologas 2023
214430 Mechanikos inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214409 Kriogeninės technikos inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214410 Dyzelinių variklių inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214411 Dujų turbinų inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214412 Reaktyvinių variklių inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214413 Lokomotyvų variklių inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214421 Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214422 Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214424 Šaldymo įrenginių inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214425 Variklių inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214429 Inžinierius instruktorius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214431 Kelių transporto priemonių ekspertas 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214432 Technologijų inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214433 Konstrukcijų mechanikas 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214434 Šaldytuvų įrenginių inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214435 Turbinos valdymo inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214436 Reaktorių skyriaus mechanikos inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214441 Pasirengimo gamybai inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214442 Branduolinės saugos inžinierius inspektorius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214444 Cheminės radiacinės saugos inžinierius inspektorius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214445 Priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214448 Inžinierius kontrolierius 214413 Mechanikos inžinierius 2023
214437 Konstruktorius 214414 Konstruktorius 2023
214438 Transporto specialistas 214415 Transporto specialistas 2023
214439 Remonto inžinierius 214416 Remonto inžinierius 2023
214440 Techninių dokumentų inžinierius 214417 Techninių dokumentų inžinierius 2023
214443 Šilumos energetikos inžinierius 214418 Šilumos energetikos inžinierius 2023
214446 Suvirinimo darbų inžinierius 214419 Suvirinimo darbų inžinierius 2023
214447 Vežimo technologas 214420 Transporto technologas 2023
214449 Standartizacijos inžinierius 214421 Standartizacijos inžinierius 2023
214451 Techninės priežiūros inžinierius 214422 Techninės priežiūros inžinierius 2023
214452 Mokslo darbuotojas {mechanikos inžinerija, mechanika} 214423 Mokslo darbuotojas (mechanikos inžinerija, mechanika) 2023
214453 Jūrų laivų inžinierius 214424 Jūrų laivų inžinierius 2023
214420 Laivų variklių ir jėgainių inžinierius 214424 Jūrų laivų inžinierius 2023
214402 Laivo mechaninės įrangos inžinierius 214453 -2146826246 2023
214490 Kiti mechanikos inžinieriai 2023
214501 Cheminės technologijos specialistas 214501 Chemijos technologas 2023
214502 Cheminės technologijos inžinierius 214501 Chemijos technologas 2023
214503 Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas 214501 Chemijos technologas 2023
214507 Cheminių procesų technologas 214501 Chemijos technologas 2023
214508 Cheminės inžinerijos technologas 214501 Chemijos technologas 2023
214509 Pluošto technologas 214501 Chemijos technologas 2023
214511 Degalų ir kuro technologas 214501 Chemijos technologas 2023
214517 Padangų technologas 214501 Chemijos technologas 2023
214518 Buitinių paslaugų technologas 214501 Chemijos technologas 2023
214506 Aludarystės technologas 214502 Maisto produktų ir gėrimų technologas 2023
214510 Maisto produktų ir gėrimų technologas 214502 Maisto produktų ir gėrimų technologas 2023
214512 Dažų technologas 214503 Dažų technologas 2023
214513 Popieriaus technologas 214504 Popieriaus technologas 2023
214514 Plastikų technologas 214505 Plastikų technologas 2023
214515 Polimerų technologas 214506 Polimerų technologas 2023
214516 Gumos technologas 214507 Gumos technologas 2023
214519 Žaliavų kokybės inžinierius 214508 Žaliavų kokybės inžinierius 2023
214521 Biofizikos ir chemijos inžinierius 214509 Biofizikos ir chemijos inžinierius 2023
214522 Biochemijos inžinierius 214510 Biochemijos inžinierius 2023
214523 Chemijos inžinierius 214511 Chemijos inžinierius 2023
214520 Degalų apskaitos inžinierius 214511 Chemijos inžinierius 2023
214524 Kokybės inžinierius 214512 Kokybės inžinierius (chemijos inžinerija) 2023
214525 Mokslo darbuotojas {chemijos inžinerija, cheminė technologija} 214513 Mokslo darbuotojas (chemijos inžinerija, cheminė technologija) 2023
214504 Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius 214514 Naftos perdirbimo inžinierius 2023
214505 Naftos inžinierius 214514 Naftos perdirbimo inžinierius 2023
214526 Naftos perdirbimo inžinierius 214514 Naftos perdirbimo inžinierius 2023
214590 Kiti chemijos inžinieriai 2023
214608 Kasybos technologas 214602 Kasybos inžinierius 2023
214617 Akmens anglių kasybos inžinierius 214602 Kasybos inžinierius 2023
214619 Metalų kasybos inžinierius 214602 Kasybos inžinierius 2023
214603 Metalurgas prabuotojas 214603 Metalurgijos inžinierius 2023
214605 Metalotyrininkas 214603 Metalurgijos inžinierius 2023
214606 Radioaktyviosios rūdos metalurgas 214603 Metalurgijos inžinierius 2023
214607 Metalų išskyrimo iš rūdos specialistas 214603 Metalurgijos inžinierius 2023
214604 Liejyklos metalurgas 214603 Metalurgijos inžinierius 2023
214609 Metalų apdirbimo inžinierius 214604 Metalų apdirbimo inžinierius 2023
214610 Metalų apdirbimo technologas 214605