2016 m. numatoma parengti Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorių (ESCO)

2016 m. Europos Komisija planuoja užbaigti Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatoriaus (ESCO) turinio rengimo ir vertimo į 24 Europos Sąjungos šalių kalbas darbus. Bus paskelbta pirmoji klasifikatoriaus versija ESCOv1.

ESCO yra Europos Sąjungos naujų įgūdžių darbotvarkės iniciatyvos elementas. Ši iniciatyva yra Europos Sąjungos plėtros strategijos Europa 2020 dalis, skirta geresniam įgūdžių atnaujinimui, numatymui ir pritaikymui darbo rinkos poreikiams. 2013 m. buvo parengta bandomoji klasifikatoriaus versija ESCOv0.

ESCO – tai daugiakalbis klasifikatorius, kuriame identifikuojami ir grupuojami Europos darbo rinkai svarbūs įgūdžiai, kvalifikacijos ir profesijos bei atitinkamas švietimas ir mokymas.

ESCO tikslas – palengvinti darbuotojų judumą Europoje, naudojant vieningą terminologiją, standartizuotus įgūdžių pavadinimus ir derinius, kurių pagrindu automatiškai būtų suderinami darbo ieškančiųjų asmenų CV ir laisvų darbo vietų skelbimai bendroje Europos užimtumo tarnybų informacinėje sistemoje EURES.

Išryškindamas neatitikimus tarp nurodytų CV asmens turimų įgūdžių ir laisvose darbo vietose reikalingų įgūdžių, ESCO įgalina nustatyti įgūdžių spragas ir numatyti mokymosi galimybes, sumažindamas komunikacijos skirtumus tarp švietimo ir darbo rinkos. ESCO taip pat padeda suprasti, kokie įgūdžiai padidina įsidarbinimo galimybes. Sistema pateikia profesijų profilius atviru IT formatu, ESCO interneto portalu nemokamai gali naudotis visi.

ESCO pritaikomumą didina tai, kad jis yra susietas su plačiai naudojamais klasifikatoriais: Tarptautiniu standartiniu profesijų klasifikatoriumi (ISCO) ir Europos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (NACE). Kvalifikacijų dalis ESCO bus paremta Europos kvalifikacijų sandara (EKS) ir nacionalinių kvalifikacijų duomenų bazėmis.

ESCO turinys buvo rengiamas dviem etapais. Pirmuosius 11 sektorių parengė sektorinės grupės, naudodamos internetinį įrankį ir bendrą prieigą prie turimos informacijos. Likę 16 sektorių buvo pateikti sektoriniams ekspertams kaip ESCO darbinis variantas internetinių konsultacijų forumo pavidalu. Tai sudarė prielaidas dalyvauti didesniam ekspertų skaičiui ir detaliau diskutuoti apie atstovaujamus sektorius.

Internetinės konsultacijos ESCO turinio klausimais vyko 2015 m. spalio-gruodžio mėn. Jose dalyvavo virš 400 ekspertų, buvo pateikti 3158 komentarai ir 3880 profesijų profilių vertinimų. 2016 m. kovo mėn. vyko antrasis konsultacijų etapas, kurio metu buvo renkama trūkstama informacija. Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, numatoma parengti galutinį ESCO turinio variantą ir 2016 m. viduryje pateikti jį vertimui į visas ES šalių kalbas.

ESCO klasifikatorių rasite čia:

https://ec.europa.eu/esco/portal/home

Puslapis kraunamas, prašome palaukti...