Profesijos ir jų aprašai

Kodas Pavadinimas Pogrupis
112042 Įmonės valdybos pirmininkas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112043 Organizacijos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112044 Apygardos [apylinkės] teismo pirmininkas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112045 Apygardos [apylinkės] vyriausiasis prokuroras Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112046 Apygardos teismo kancleris Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112047 Apygardos prokuratūros kancleris Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112048 Įmonės vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112049 Agentūros vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112050 Mokslinių tyrimų instituto vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112051 Koncertinės įstaigos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112052 Laboratorijos vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112053 Muziejaus vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112054 Mokslinis sekretorius (dirbantis aukštojoje mokykloje ar mokslinio tyrimo institute) Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112055 Archyvo vadovas Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112056 Bankrutuojančios įmonės administratorius Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112057 Restruktūrizuojamos įmonės administratorius Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112058 Įmonės likvidatorius Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
121101 Ekonomikos ir finansų direktorius Finansų srities vadovai
121102 Vyriausiasis buhalteris Finansų srities vadovai
121103 Apskaitos padalinio vadovas Finansų srities vadovai
121104 Biudžeto padalinio vadovas Finansų srities vadovai
121105 Finansų padalinio vadovas Finansų srities vadovai
121106 Ekonomikos padalinio vadovas Finansų srities vadovai
121107 Vyriausiasis finansininkas Finansų srities vadovai
121108 Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas Finansų srities vadovai
121109 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {apskaitos ir panašios paslaugos} Finansų srities vadovai
121110 Finansų direktorius Finansų srities vadovai
121111 Vyriausiasis ekonomistas Finansų srities vadovai
121112 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma} Finansų srities vadovai
121201 Personalo direktorius Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121202 Darbo santykių (darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir pan.) padalinio vadovas Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121203 Personalo padalinio vadovas Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos} Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121301 Viešojo administravimo įstaigos padalinio vadovas (įstaigos prie ministerijos padalinio, teritorinio padalinio, jo struktūrinio padalinio vadovas) Politikos ir planavimo srities vadovai
121302 Strateginio planavimo padalinio vadovas Politikos ir planavimo srities vadovai
121303 Bendrojo planavimo padalinio vadovas Politikos ir planavimo srities vadovai
121901 Siuvimo [fotografijos, mezgimo ir kt.] ateljė direktorius Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121902 Pirties direktorius Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121903 Kirpyklos direktorius Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121904 Ritualinių paslaugų įmonės direktorius Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121905 Verslo paslaugų padalinio vadovas {išskyrus finansines ir draudimo paslaugas} Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121906 Buitinių paslaugų padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121907 Valymo paslaugų padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121908 Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121909 Kapinių vedėjas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121910 Darbų saugos padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121911 Valdymo padalinio vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121912 Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121913 Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121914 Darbų vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121915 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos} Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121916 Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121917 Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121918 Bendrijos pirmininkas [valdytojas] (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje) Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121919 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė} Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
122101 Komercijos direktorius Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122102 Rinkotyros padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122103 Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122104 Prekybos padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122105 Rinkodaros padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122106 Komercijos padalinio vadovas Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122107 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {rinkotyros ir rinkodaros paslaugos} Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122201 Reklamos padalinio vadovas Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122202 Viešųjų ryšių padalinio vadovas Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122203 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos} Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122204 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla} Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122301 Technikos direktorius Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122302 Techninis vadovas Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122303 Vyriausiasis konstruktorius Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122304 Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122305 Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos} Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
131101 Žemės ūkio padalinio vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131102 Medienos ruošos padalinio vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131103 Sėklų stoties vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131104 Vyriausiasis agronomas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131105 Vyriausiasis zootechnikas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131106 Vyriausiasis inžinierius {žemės, miškų, medžioklės ūkis} Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131107 Miškų ūkio padalinio vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131108 Medžioklės padalinio vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131109 Girininkas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131110 Vyriausiasis veterinarijos gydytojas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131111 Medelyno [daigyno] vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131112 Veterinarijos gydyklos vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131113 Veterinarijos klinikos vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131114 Veterinarijos laboratorijos vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131115 Pasienio veterinarijos posto vadovas Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131201 Vyriausiasis žuvininkas Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
131202 Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
131203 Žuvivaisos laboratorijos vadovas Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
132101 Eksploatacijos direktorius Gamybos vadovai
132102 Gamybos vadovas Gamybos vadovai
132103 Elektros stoties viršininkas Gamybos vadovai
132104 Cecho [baro] viršininkas Gamybos vadovai
132105 Gamybos padalinio vadovas Gamybos vadovai
132106 Dirbtuvių viršininkas [vedėjas] Gamybos vadovai
132107 Vyriausiasis technologas Gamybos vadovai
132108 Vyriausiasis mechanikas Gamybos vadovai
132109 Vyriausiasis inžinierius Gamybos vadovai
132110 Vyriausiasis energetikas Gamybos vadovai
132111 Vyriausiasis radiologas Gamybos vadovai
Puslapis kraunamas, prašome palaukti...